Toiminta

Poriin perustetaan Tyttöjen Talo. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) on myöntänyt Setlementti Pori ry:lle rahoituksen Tyttöjen Talon perustamiseksi Poriin.

Tyttöjen talo® on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Loisto setlementti ry. Tavoitteena on varmistaa Tyttöjen Talon nimen alla tehtävän sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen työn laatu ja sisällölliset kriteerit. Tyttöjen taloja toimii seitsemällä paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Espoossa, Turussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Porin ohella uusi Tyttöjen Talo käynnistyy Jyväskylässä. Tyttöjen Talo osallistuu valtakunnalliseen ja alueelliseen verkostotyöskentelyyn ja on aktiivinen toimija moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä. Tyttöjen Talon asiantuntijat osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön alansa erityisosaajana. Tavoitteena on nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia epäkohtia tyttöjen ja naisten erityiskysymyksistä. Tyttöjen Talo tulee työllistämään alkuvaiheessa kaksi päätoimista työntekijää ja osa-aikaisiaohjaajia. Rekrytoinnin ohella ajankohtainen asia on löytää toimintaan soveltuvat tilat Porin keskustan tuntumasta.

Lisätietoja antavat Heli Vija heli@setlementtipori.fi, 041 317 8238

Reijo Koivula reijo@setlementtipori.fi

KAIKKIEN ITÄTUULI -pilottihanke 1.8.2021-31.5.2022

KAIKKIEN ITÄTUULI -pilottihanke kohdistuu Itä-Poriin, Sampolaan ja Itätuulen koulun tiloihin hyödyntäen koulun tiloja koulupäivän jälkeen. Hankkeen puitteissa tullaan lisäämään alueen asukkaiden ja koululaisten toivomaa yhteisöllistä toimintaa ja sosiaalisten kohtaamisten mahdollisuuksia. Kehittämistyötä tehdään yhdessä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja toimijoiden kanssa.  Näin koulurakennuksen käyttöastetta saadaan nostettua ja tilat ovat maksuttomasti yhteiskäytössä iltaisin/koulutyöajan ulkopuolella tilavarauksen kautta ja alueen asukkaat ovat aktiivisesti toiminnassa mukana. Pilottihanke antaa mahdollisuudet kehittää myös uusia työllistämisen tapoja.

Hankkeen tavoitteena onkin kehittää toimintamalli Sampolan/Itä-Porin alueen asuinyhteisön yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi sekä arvioida toimintamallin käyttökelpoisuutta ja levittämismahdollisuuksia Porin muille palvelualueille. Samoin on tavoitteena kartoittaa tilojen käytössä esiin tulevat haasteet sekä ratkaisuvaihtoehdot, yhteistyötahot ja yhteisötoimintaan liittyvät työllistämismahdollisuudet.

Pilottihanke toteutetaan Porin kaupungin myöntämällä rahoituksella. Hanketta on valmisteltu Porin kaupungin kanssa vuodesta 2019 lähtien.

Setlementti Pori teki toukokuussa 2021 kyselyn Sampolan asukkaille, jossa kysyimme minkälaista toimintaa alueelle toivotaan. Kyselykaavakkeet jaettiin Sampolan alueen postilaatikoihin (ellei ollut ilmaisjakelun kieltoa) ja kysely oli saatavilla myös sosiaalisessa mediassa – vastauksia tuli enemmän kuin osasimme odottaa. Kiitos kaikille vastaajille ja kiitos kaikille, ketkä ovat ottaneet yhteyttä ideoiden ja yhteistyön merkeissä.

Setlementti Pori toivottaa meille kaikille hyvää yhdessä tekemisen ja olemisen iloa!

Itätuulen yhteisökoulu -hanke 2020-2022 tammikuu

Hankkeen päämääränä on tukea kokonaisvaltaisesti nuorten osallisuutta, tasapainoista kasvua, kehitystä ja itsenäistymistä niin kouluaikana kuin kouluajan ulkopuolella. Toiminta perustuu nuorilta tulleisiin toiveisiin ja tarpeisiin. Nuoria innostetaan ja kannustetaan osallistumaan, vaikuttamaan sekä toteuttamaan heidän omia ideoita. Toiminta on avointa kaikille. Erityisesti toivotaan mukaan nuoria, jotka kaipaavat elämäänsä tekemistä, ryhmää johon kuulua, harrastusta, tsemppiä kouluasioiden hoitamiseen tai vaikkapa halua toteuttaa jonkun oman idean. Hanke on jatkoa Itätuuli – yhteisöllistä vapaa-ajan viettoa -hankkeelle. Hanketta toteutetaan Itätuulen koulussa ja lähialueella yhteistyössä Porin kaupungin eri toimialojen ja muiden alueen toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Toiminnan tarkoituksena on luoda nuorten oppimista ja arkea tukeva, kriisitilanteessa ja sen jälkeen elämää helpottava toiminnallinen kokonaisuus. Hankkeella halutaan lisätä resurssia koulussa ja alueella tehtävään nuorisotyöhön sekä edistää Yhteisökoulun* toimintamallin kehittämistä.

Mikä on Yhteisökoulu? Yhteisökoulu voisi olla koulupäivän jälkeen koulun tiloissa olevaa maksutonta harrastustoimintaa, tekemisen, pelaamisen ja kavereiden kanssa olemisen mahdollisuuksia, toimintaa kaikenikäisille, juuri sellaista tekemistä, mistä sinä tykkäät ja hyödyt.

Itätuuli – yhteisöllistä vapaa-ajan viettoa -hanke 2019-2020

Päätavoitteena on tukea Porissa Itätuulen koulun aluuella alle 29-vuotiaiden lasten ja nuorten itsensä kehittämää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa alueen asukkaiden osallisuuden kokemusta, keskinäistä luottamusta sekä vähentää yksinäisyyttä. Toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä nuorille ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ylisukupolvisen kohtaamisen mahdollisuuksia tarjoamalla. Järjestämme tapahtumia ja ryhmätoimintaa Yhteisötila Salongissa ja lähialueella esille tulleiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Luontoelämyksiä kaikkien ulottuville 2019 – Rakkaudella porilaisille

Hankkeessa toimme virtuaalilasien välityksellä luontoelämhyksiä kaikkien porilaisten ulottuville. Nuoret kuvasivat 360-kameralla luonnossa ja heidän liikkumistaan seurattiin livenä erilaisissa ikäihmisten palveluissa. Teimme metsäretkistä myös tallenteita, joita virtuaalilasien avulla kävimme esittämässä niin lapsille kuin ikäihmisille. Hanke toteutettiin Rakkaudella porilaisille -rahoituksella.