Toiminta

Itätuulen yhteisökoulu -hanke 2020-

Hankkeen päämääränä on tukea kokonaisvaltaisesti nuorten osallisuutta, tasapainoista kasvua, kehitystä ja itsenäistymistä niin kouluaikana kuin kouluajan ulkopuolella. Toiminta perustuu nuorilta tulleisiin toiveisiin ja tarpeisiin. Nuoria innostetaan ja kannustetaan osallistumaan, vaikuttamaan sekä toteuttamaan heidän omia ideoita. Toiminta on avointa kaikille. Erityisesti toivotaan mukaan nuoria, jotka kaipaavat elämäänsä tekemistä, ryhmää johon kuulua, harrastusta, tsemppiä kouluasioiden hoitamiseen tai vaikkapa halua toteuttaa jonkun oman idean. Hanke on jatkoa Itätuuli – yhteisöllistä vapaa-ajan viettoa -hankkeelle. Hanketta toteutetaan Itätuulen koulussa ja lähialueella yhteistyössä Porin kaupungin eri toimialojen ja muiden alueen toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Toiminnan tarkoituksena on luoda nuorten oppimista ja arkea tukeva, kriisitilanteessa ja sen jälkeen elämää helpottava toiminnallinen kokonaisuus. Hankkeella halutaan lisätä resurssia koulussa ja alueella tehtävään nuorisotyöhön sekä edistää Yhteisökoulun* toimintamallin kehittämistä.

Mikä on Yhteisökoulu? Yhteisökoulu voisi olla koulupäivän jälkeen koulun tiloissa olevaa maksutonta harrastustoimintaa, tekemisen, pelaamisen ja kavereiden kanssa olemisen mahdollisuuksia, toimintaa kaikenikäisille, juuri sellaista tekemistä, mistä sinä tykkäät ja hyödyt.

Itätuuli – yhteisöllistä vapaa-ajan viettoa -hanke 2019-2020

Päätavoitteena on tukea Porissa Itätuulen koulun aluuella alle 29-vuotiaiden lasten ja nuorten itsensä kehittämää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa alueen asukkaiden osallisuuden kokemusta, keskinäistä luottamusta sekä vähentää yksinäisyyttä. Toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä nuorille ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ylisukupolvisen kohtaamisen mahdollisuuksia tarjoamalla. Järjestämme tapahtumia ja ryhmätoimintaa Yhteisötila Salongissa ja lähialueella esille tulleiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Luontoelämyksiä kaikkien ulottuville 2019 – Rakkaudella porilaisille

Hankkeessa toimme virtuaalilasien välityksellä luontoelämhyksiä kaikkien porilaisten ulottuville. Nuoret kuvasivat 360-kameralla luonnossa ja heidän liikkumistaan seurattiin livenä erilaisissa ikäihmisten palveluissa. Teimme metsäretkistä myös tallenteita, joita virtuaalilasien avulla kävimme esittämässä niin lapsille kuin ikäihmisille. Hanke toteutettiin Rakkaudella porilaisille -rahoituksella.