Setlementti Pori ry

Tervetuloa Setlementti Pori ry:n sivuille

Setlementti Pori ry on syksyllä 2018 perustettu porilainen yhdistys. Setlementti Pori toimii paikallisena ja alueellisena sitoutumattomana ja yleishyödyllisenä kansalaisjärjestönä, joka järjestää eri-ikäisten ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa.

Setlementti Porin toiminta rakentuu setlementtityön tavoitteiden ja arvojen mukaisesti; pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinämme ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Haluamme tarjota ihmisille osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja onnistumisen kokemuksia.

Olemme Suomen Setlementtiliiton jäsen.