Meille töihin

Haemme Tyttöjen Talo -toiminnalle vastaavaa ohjaajaa ja ohjaajaa

Vastaava ohjaaja 

Setlementti Pori ry on sitoutumaton yhdistys, joka toimii paikallisena ja alueellisena, yleishyödyllisenä kansalaisjärjestönä, joka järjestää eri-ikäisten ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa.

Setlementti Porin toiminta rakentuu setlementtityön arvojen ja tavoitteiden mukaisesti; pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinämme ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Haluamme tarjota ihmisille osallisuuden, yhteisöllisyyden ja onnistumisen kokemuksia sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Haemme Tyttöjen Talo® -toiminnalle vastaavaa ohjaajaa ajalle 2.5.2023 – 31.12.2025. Tehtävässä työntekijä tulee vaikuttamaan yhdessä tiimin kanssa uuden toiminnan rakentumiseen, jossa on tilaisuus tehdä setlementtiarvojen mukaista työtä ja hyödyntää omia verkostoja. Tyttöjen Talo® on Loisto setlementti ry:n rekisteröity tavaramerkki.

Tyttöjen Talo tarjoaa toimintaa 12 – 29 -vuotiaille Porin seudun tytöille ja naisille sukupuolen moninaisuutta kunnioittaen. Toiminta sisältää kohtaamispaikan, ryhmiä ja yksilöohjausta, joilla tuetaan osallistujien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, myönteistä minäkuvaa ja vahvuuksien tunnistamista sekä tarjotaan näkökulmia naiseksi kasvamiseen. Toimintaa toteutetaan sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella. 

Vastaavalta ohjaajalta toivotaan työhön soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa oppimäärää, laajaa sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön osaamista, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä työotetta, vahvaa kokemusta projektityöstä sekä tiimityötaitoja. Arvostamme kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa tehdystä työstä. Toivomme myös hyviä vuorovaikutustaitoja, innovatiivisuutta, organisointikykyä ja kykyä toimia verkostoissa sekä nykyaikaisia it- ja some-taitoja. Tehtävässä pääsee tekemään yhteistyötä kansallisen Tyttöjen Talo verkoston ja sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön verkoston kanssa. 

Vastaavan ohjaajan tehtävänä ovat kaikenkattavat hankkeen kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen kuuluvat tehtävät, kuten esimerkiksi verkostotyö, viestintä, perehdytys, koulutus, ryhmä- ja yksilöohjaus sekä hankkeen taloudesta, arvioinnista, raportoinnista ja tilastoinnista vastaaminen. Lisäksi edellytämme sitoutumista setlementtiarvoihin.

Työ painottuu iltapäivä- ja ilta-aikaan, osin myös viikonlopputyöskentelyyn. Tehtävässä noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, koeaika on 6 kk.

Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV (linkki video-CV:een käy myös) sähköpostilla 19.3.2023 mennessä osoitteeseen yhdistys@setlementtipori.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa Setlementti Pori, Heli Vija, p. ‭041 317 8238‬, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 15 – 17

Ohjaaja

Setlementti Pori ry on sitoutumaton yhdistys, joka toimii paikallisena ja alueellisena, yleishyödyllisenä kansalaisjärjestönä, joka järjestää eri-ikäisten ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa.

Setlementti Porin toiminta rakentuu setlementtityön arvojen ja tavoitteiden mukaisesti; pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinämme ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa. 

Haluamme tarjota ihmisille osallisuuden, yhteisöllisyyden ja onnistumisen kokemuksia sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Haemme Tyttöjen Talo® -toimintaan ohjaajaa ajalle 2.5.2023 – 31.12.2025. Tehtävässä työntekijä tulee vaikuttamaan yhdessä tiimin kanssa uuden toiminnan rakentumiseen, jossa on tilaisuus tehdä setlementtiarvojen mukaista työtä ja hyödyntää omia verkostoja. Tyttöjen Talo® on Loisto setlementti ry:n rekisteröity tavaramerkki. 

Tyttöjen Talo tarjoaa toimintaa 12 – 29 -vuotiaille Porin seudun tytöille ja naisille sukupuolen moninaisuutta kunnioittaen. Toiminta sisältää kohtaamispaikan, ryhmiä ja yksilöohjausta, joilla tuetaan osallistujien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, myönteistä minäkuvaa ja vahvuuksien tunnistamista sekä tarjotaan näkökulmia naiseksi kasvamiseen. Toimintaa toteutetaan sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella.  

Ohjaajalta toivotaan työhön soveltuvaa tutkintoa, sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön osaamista, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä työotetta, kokemusta projektityöstä sekä tiimityötaitoja. Arvostamme kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa tehdystä työstä. Toivomme myös hyviä vuorovaikutustaitoja, innovatiivisuutta, organisointikykyä ja kykyä toimia verkostoissa sekä nykyaikaisia it- ja some-taitoja. Tehtävässä pääsee tekemään yhteistyötä kansallisen Tyttöjen Talo verkoston ja sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön verkoston kanssa. 

Ohjaajan tehtävänä on toteuttaa työparin ja tiimin kanssa Tyttöjen Talon toimintaa ja osallistua hankkeen kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen, kuten esimerkiksi verkostotyöhön, viestintään, koulutukseen, ryhmä- ja yksilöohjaukseen sekä arviointiin, raportointiin ja tilastointiin. Lisäksi edellytämme sitoutumista setlementtiarvoihin.

Työ painottuu iltapäivä- ja ilta-aikaan, osin myös viikonlopputyöskentelyyn. Tehtävässä noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, koeaika on 6 kk.

Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV (linkki video-CV:een käy myös) sähköpostilla 19.3.2023 mennessä osoitteeseen yhdistys@setlementtipori.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa Setlementti Pori,  Heli Vija, p. ‭041 317 8238‬, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 15 – 17