Tyttöjen Talo®

Poriin saatiin rahoitus STEAlta Tyttöjen Talon® toiminnan käynnistämiseksi, päätöksen tuen myöntämiseksi teki STM 26.1.2023. STEA:lle menneen, 31.5.2022 lähetetyn rahoitushakemuksen valmistelun teki pääosin ryhmä, johon kuului Tyttöjen Talon® yhteistyöverkostoon kuuluvia silloiseen Porin Perusturvaan eli nyttemmin Satakunnan hyvinvointialueeseen kuuluvia henkilöitä. Lisäksi hakemuksen valmisteluryhmään kuului muutamia henkilöitä Tyttöjen Talon yhteistyöverkostosta, jotka eivät olleet hyvinvointialueen työntekijöitä. Tukihakemuksen ja erityisesti olennaisen tarvekartoituksen ryhmä toteutti erinomaisesti – kartoitus oli mahdollisesti yksi keskeinen tekijä tuen myöntämiselle.

Päätöksen tultua Setlementti Pori alkoi helmikuussa yhdessä valmisteluryhmän kanssa muodostaa pohjaa toiminnan käynnistämiselle. Kävi ilmi, että valmisteluryhmällä ja sen vetäjillä oli ajatuksiltaan ja arvomaailmaltaan jokseenkin erilaiset näkemykset Tyttöjen Talon® käytännön toiminnan aloittamisen organisoinnista, koordinoinnista, johtamisesta ja mahdollisesti jopa agendasta kuin tulevasta toiminnasta vastuussa olevalla yhdistyksellämme. Tyttöjen Talon® varsinainen toimintahan on määritelty ja raamitettu Loisto setlementti ry:n omistamaan tavaramerkkiin ja sen käyttöön perustuvalla sopimuksella sekä STEAn avustuksen hankesuunnitelman sisällöllä, eli varsinainen alkava toiminta on jo sinällään säädeltyä.
Valmisteluryhmän eriävistä kannanotoista ja julkisuuteen tuoduista sisällöistä huolimatta on Setlementti Pori kuitenkin vastuussa hankkeen läpiviennistä ja ainoastaan yhdistyksemme voi k.o. asioista päättää. 

Ajatusten, arvomaailman erojen sekä mahdollisesti muiden osapuolten kanssa ilman yhdistyksen hyväksyntää ennalta sovitun agendan ja arvovallan takia valmisteluryhmän vetäjät päättivät tuoda Porin Tyttöjen Talon® perustamisen negatiivisena julkisuuteen ennen kuin edes toiminnan aloitusta oli vielä suunniteltu (SK 18.3.2023). Samalla he päättivät tehdä perusteettoman ilmoituksen STEAan avustusvarojen väärinkäytöstä.
STEA teki velvoitettuna selvityskäynnin Setlementti Poriin 14.4.2023, josta selvitysraportin pohjalta tuli jälleen julkisuushakuinen ja negatiivissävytteinen kirjoitus maakunnan lehteen (SK 9.5.2023).

Pienillä ja vapaaehtoisuuteen perustuvilla henkilöresursseilla toimiva yhdistyksemme joutui pikaisesti organisoimaan toimintaansa uudelleen valmisteluryhmän irtauduttua hankkeesta helmikuussa ja kaikki edellä mainittu negatiivinen yhdistyksen asioiden puiminen julkisuudessa ja Porin Tyttöjen Talo®-hankkeeseen kohdistuneet tahalliset vahingoittamisyritykset ovat hidastaneet toiminnan aloittamista huomattavasti. Siitä huolimatta olemme kahden muun Tyttöjen Talon® avustuksella vieneet läpi mahdollisten työntekijöiden anonymisoitujen ja pisteytettyjen hakemusten käsittelyn ja haastattelut.

STEAn selvityskäynnin ajankohtana Tyttöjen Talon® tilan vuokrasopimusneuvottelut olivat vasta meneillään – nyt tila on vuokrattu. 
Ohjausryhmä kootaan vasta, kun hankkeelle on saatu työntekijät ja varsinaisen toiminnan suunnittelu voi alkaa – hanketta ei toteuteta ns. ”hallinto ensin” -periaatteella. 
Raportissa mainittujen tietojen ja taitojen puuttuminen on STEAn vaikutelma ja mielipide, mikä ei tarkoita että se on totta. Mielestämme se ei ole totta. 
Toiminnan alkaminen aikaisintaan syksyllä tarkoittaa, että varsinaisia kävijöitä pääsee Tyttöjen Taloon® elo-syyskuussa. Kesä-, heinä-, ja elokuun alku mennevät toiminnan suunnittelussa, verkostoitumisessa ja valmisteluissa.
Raportissa  ja lehtiartikkelissa mainittu ”saadun avustuksen virheellinen tulouttaminen yhdistyksen kirjanpidossa” tarkoittaa sitä, että STEA ohjeistaa avustuksen saajia merkitsemään saatu avustus taseeseen. Taseesta avustusta tuloutetaan STEAn ohjeen mukaan vain silloin, kun hankkeelle on tullut kuluja. Käytännössä yhdistyksissä k.o. toteutus tehdään tilinpäätöksen, välitilinpäätöksen tai raportoinnin yhteydessä avustuksen käyttämättömältä osalta. 

Tavoitteemme on, että Porin Tyttöjen Talo® on toiminnassa täydellä kapasiteetillaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja tulemme tekemään Porin Tyttöjen Talosta® paikan, jossa olemme setlementtiliikkeen moton mukaisesti rohkeasti ihmisen puolella.